Zaznacz stronę

Oferta

„Jeżeli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to ono może zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi
– nauczycielowi zrobić nie wolno” Helen Parkhurst

Dlaczego My?

Żłobek i przedszkole

Zajęcia Plastyczne

Zspierają wszechstronny rozwój dziecka, usprawniają motorykę małą, ale także kształtują poczucie estetyki i budują wrażliwość małego człowieka już od najmłodszych lat. Pozwalają także na wyrażenie siebie, ekspresję emocji i pobudzają do kreatywnego myślenia.

Zabawy manipulacyjne

Mają na celu uczenie sprawności manualnej, kształtują i rozwijają wyobraźnię, wspomagają koordynację ruchową, uczą kreatywnego myślenia – dlatego budujemy z klocków, ustawiamy piramidy, nakładamy elementy i układamy pierwsze puzzle.
Pierwsze puzzle składają się z 2 – 3 elementów, wspierają motorykę małą i rozwijają umiejętność koncentracji, uczą kolorów i spostrzegawczości

Dogoterapia

Zajęcia z wyszkolonym psem pozwalają dzieciom zarówno przełamać lęk przed czworonogiem i poznać budowę ciała zwierzęcia, ale mają także głębsze działanie edukacyjne i rehabilitacyjne. Bezpośrednie spotkanie z psem pozwala na stymulowanie kilku zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku, węchu i dotyku. Kontakt ze zwierzęciem pomaga także kształtować orientację w schemacie własnego ciała oraz udoskonalać umiejętności motoryczne.

Zajęcia z sensoplastyki

Oprócz świetnej zabawy pozwala na stymulację wszystkich zmysłów jednocześnie. Taka wielozmysłowa stymulacja wpływa na tworzenie licznych powiązań między neuronami w mózgu.

Zabawy edukacyjne

Uczą twórczego myślenia, kojarzenia, pamięci, mowy – dlatego czytamy bajki, słuchamy piosenek, oglądamy obrazki

Zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

Rozwijają ogólną sprawność fizyczną, uczą wrażliwości słuchowej – dlatego prowadzimy tańce, gimnastykę

Grupa
2,5 – 5 latków

 

6.30-8.20

Schodzenie się dzieci.

 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

8.20-8.30

Czynności higieniczne

8.30-8:50

Śniadanie

9.00-10.00

Poranna gimnastyka, zajęcia dydaktyczne.

10.00-11.20

Czynności samoobsługowe w szatni, spacer, obserwacja przyrody.

11.20-11.30

Czynności higieniczne

11.30-11.50

Obiad – II danie.

II Śniadanie

12.00-14.00

Odpoczynek.

14.00-14.20

Obiad – Zupa

15.00-15.30

Zabawy zorganizowane z inicjatywy nauczyciela. Podwieczorek.

15.30-17.30

Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Grupa
1 – 3 latków

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do  sal, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne.

8.00-8.45

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

8.45-9.00

Czynności higieniczne

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. W miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00-10.30

Drugie śniadanie.

10.30-11.30

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez opiekunki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem żłobka. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

11.30-12.15

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.15-14.20

Czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie literatury dziecięcej, kołysanek, muzyki relaksacyjnej itp.

14.20-14.30

Czynności higieniczne

14.30-15.00

Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi.

15.00-16.30

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno- wyrównawcza w sali. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

16.30-17.30

Rozchodzenie się dzieci do domów.

|

Nasze wartości

„Jeżeli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to ono może zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno” Helen Parkhurst